«El govern espanyol ha imposat un estat d’excepció autonòmic».
També a Setmana Santa és 8 de març
Antecedents de la Revolució d’Octubre: l’organització de les dones socialistes
Crim i càstig: el Parlament, contra la independència
Redempció
Escoles Bressol: accés universal i equitatiu per a totes les persones, i a tots els barris de la ciutat
Transports i Màrqueting de Barcelona (TMB)
De col·laboració público-privada i de portes giratòries a l’Ajuntament de Barcelona
Barcelona: un creixement desigual (I)
L’orgull cega l’ull