El SOC no ha pagat la pròrroga dels subsidis d’aturats de llarga durada
Colpisme de nou encuny a Paraguai
“Les retallades i la manca d’inversió pública han augmentat els problemes per controlar incendis com el de Cortes i Andilla”
Oposició i mobilització a la MAT a Gramenet, imposada per l’Estat i Red Eléctrica
Londres 2012, darrere l’espectacle