Any nou, nou Accent
Un camí que es tanca per obrir-ne un altre