“Ya que lo pregunta…”
Transports i Màrqueting de Barcelona (TMB)
De col·laboració público-privada i de portes giratòries a l’Ajuntament de Barcelona
Competències, incompetències i incompareixences
Barcelona: un creixement desigual (I)
Impunitat policial, silenci sepulcral
Crònica d’una sentència contra TMB i l’ICAM i una actuació inhumana contra un treballador
Fagocitosi completada
L’orgull cega l’ull
La reacció dels veïns frena els matons de Desokupa a La Clota, a Barcelona