La rectificació del ministre, la «nació política» i la Constitució patriòtica
El «terrorisme» segons l’Estat espanyol
Sobre el delicte polític