Després del fracàs del cop, Estats Units rearma la seva estratègia a Nicaragua
Revolució o decadència?
Una victòria en una batalla que mai s’atura
Fotomuntatges contra les guerres imperialistes
Conspiració internacional contra el Rajava Kurdistan
Winston Churchill: la vergonya als carrers de Barcelona
Colpisme de nou encuny a Paraguai