Una altra Amèrica és possible a Ixim Ulew, Terra del Blat