La mobilització  dels pobles originaris del Perú  frena la privatització dels recursos de l’Amazònia
Aprovada la llei d’educació que “col·loca la xarxa pública en condicions de subsidiarietat”
Dia de l’alliberament gai contra la mercantilització de les sexualitats