“Per sortir de la crisi els capitals  pressionaran perquè es privatitzi més”