Gran manifestació contra la corrupció i dubtosa estratègia contra la dreta
Censura i dimissió al MuVIM
Les eleccions regionals mantenen el polèmic Frêche al front de Llanguedoc-Rosselló