Diverses publicacions locals populars comencen a coordinar-se