Les al·legacions contra el Quart Cinturó, al mes d’agost
Ofensiva contra la població gitana i romanesa a l’Estat francès
L’independentisme de Mallorca, pioner en la lluita contra la tauromàquia espanyola
Saqueig a la seu del col·lectiu ecologista Gadma
Crisi energètica, interessos privats, decreixement