‘Les detencions no podran evitar que avanci l’espai de revolta dels precaris’
Primera mocaorà popular a Velluters
El 9 d’Octubre reprèn les mobilitzacions contra les retallades socials i nacionals
Els webs de contrainformació en el punt de mira