L’Assemblea de la comunitat educativa acorda intensificar mobilitzacions contra la retallada de places d’interins i substituts
Els aturats que no signin a l’INEM estan en risc de perdre l’assistència sanitària
Els aturats que no signin a l’INEM estan en risc de perdre l’assistència sanitària
Ens segueixen volent a casa i domesticades
‘L’objectiu és que la pressió popular es traduïsca en decisions polítiques clares de partits i governs contra l’energia nuclear’
La Trobada de Casals i Ateneus fixa objectius concrets de coordinació