‘La feina prèvia a la vaga fou més important que la mateixa vaga’
Què hi ha darrere la desaparició de Yomus?