Joe, un dia els humans et venjarem
7 de gener de 2009: el “Cas Bershka” no és un fet aïllat.