Coscubielians
Hi ha una davallada de l’ús del català a la Sanitat pública?
Em cago en Judes
Ofrenar procuradors a corts a Espanya