El laberint de l’habitatge al Baix Penedès. Apunts per trobar la sortida
Interior per la CUP?
Ona de xoc. Programa 1
Sincretisme revolucionari
Notes per un sindicalisme combatiu en el sector de la logística
Els reptes del capitalisme de plataforma: entendre la lògica d’un nou model de negocis