Baraa Mahammid: «Malgrat tot el que està passant ara a Gaza, veig la lluita palestina amb esperança»
Refundació en fase zero