Als Països Catalans ja es cobra per sota de la mitjana espanyola

Els Països Catalans han experimentat, com el conjunt de territoris de l’Estat un procés d’empobriment significatiu d’ençà l’inici de la crisi capitalista i l’esclat de la bombolla immobiliària. Ara bé, el salari mitjà a casa nostra se situa per baix de la mitjana estatal, tot i encapçalar el creixement del PIB en els darrers mesos.

La normativa europea obliga l’Estat Espanyol a publicar les dades de l’EPA referents als salaris. MAPA_PIB_TRIMESTRALAixí, l’informe associat a l’enquestaDecil de salarios del empleo principal. EPA – 2014, ve a corroborar que el salari mitjà als Països Catalans -sense la Catalunya Nord- ja és un 1,2% inferior a la mitjana espanyola. Malgrat les mancances que, per a l’anàlisi socioeconòmic representa aquest indicador, en front d’altres més realistes com ara la mediana salarial (índex que ignora els casos extrems per centrar-se en els sous habituals), les dades de l’estudi són interessants per fer-nos una idea comparativa a nivell territorial.

Una mitjana ponderada de les dades regionals oferides per l’INE, ens mostra que als Països Catalans el salari brut mitjà se situa en torn als 1858 €, mentre que a nivell d’Estat Espanyol el salari mitjà seria un xic més elevat, sobre els 1881 €. Si comparem els sous mitjans bruts als territoris autònoms de l’arc mediterrani amb comunitats riques, com ara Madrid (2273 €), ens trobem amb una diferència molt significativa. Als Països Catalans es cobra de mitjana un 18,2% menys que a Madrid, això són 415 € menys cada mes.

SALARISPPCC

Per territoris la diferència pren matisos, ja que els 1.953 € de salari mitjà a Catalunya contrasten amb els 1.708 € de les Illes Balears i els 1.745 € del País Valencià. El cas balear és especialment cridaner, ja que, si a Catalunya i el País Valencià el salari brut mitjà (que no la mediana salarial) ha crescut en els darrers temps, a les Illes es cobra de mitjana 54 € menys que l’any passat i 17 € menys que el 2010. Els baixos sous mitjans a les Illes Balears s’expliquen en bona part, pel reduït nombre de persones que cobren un salari alt (l’INE el situa en 2.173 €). En efecte, a Balears només un 22% dels assalariats cobren un sou alt, mentre que a Madrid, per exemple, són un 41.2% dels treballadors.