Anunciant-vos a L’ACCENT no només ajudeu a l’autogestió del projecte sinó que també podeu fer arribar les vostres propostes a una gran quantitat de persones. Els espais de publicitat són pocs però visibles en tots els formats i vistes del web. L’objectiu és que l’impacte de l’anunci sigui alt i que arribi a tothom independentment del canal usat per a accedir a la nostra informació.

 

Bànner capçalera 860×106

Aquest bànner apareix a la part superior i inferior, tant de portada com de l’interior de les notícies. En la versió mòbil, aquest bànner apareix en pantalla sempre que s’accedeix al web o a algun dels seus continguts.

100 euros / 15 dies

 

Bànner de capçalera 253×106

Aquest bànner apareix a la part superior, tant de portada com de l’interior de les notícies. En la versió mòbil, aquest bànner apareix en pantalla sempre que s’accedeix al web o a algun dels seus continguts.

60 euros / 15 dies

 

Bànner lateral 253×296

Aquest bànner apareix aleatòriament a la part superior o inferior, tant de portada com a l’interior dels continguts, així com de les seccions estàtiques del menú superior. En la versió mòbil, aquest bànner apareix a la part inferior.

45 euros / 15 dies

 

*Aquests preus no inclouen el disseny de l’anunci. Els anunciants ens heu de facilitar la imatge amb les mides correctes i amb format jpg o png.

 

Per contractar publicitat o qualsevol consulta: publicitat@laccent.cat