Anuncia’t a L’ACCENT

El finançament de L’ACCENT
L’ACCENT pot eixir al carrer gràcies als subscriptors (tant individuals com col·lectius) i als anunciants. Els subscriptors individuals paguen 3,50€ al mes per tal de rebre a casa un exemplar cada quinze dies. els locals col·laboradors paguen una subscripció mensual de 7,00€ i a canvi reben vint exemplars de l’accent cada quinze dies. Els anunciants també contribueixen de manera decisiva a la viabilitat de L’ACCENT.


Tarifes publicitàries

Les mides del mòdul són 50×50 mm. La grandària de l’anunci s’ha d’ajustar a les mides del mòdul fins un màxim de 10 mòduls (2 d’ample x 5 de llarg).

T arifes normals

· mòdul blanc i negre 20,00€

· mòdul color 25,00€

Tarifes reduïdes

  • a partir de 3 mòduls en un mateix número: color gratuït [20,00€ mòdul]
  • 12 o més mòduls anuals en números diferents: color gratuït [20,00€ mòdul] + 5 exemplars de L’Accent quinzenalment.

 

Intercanvis
A canvi de d’afegir el logo de L’ACCENT al material corresponent (cartells, caràtules, etc.) es regala la meitat de la publicitat a partir d’un import mínim de 40,00€ (que en aquest cas equivaldrien a 2 mòduls gratuïts + 2 pagats), fins un màxim de 8 mòduls.

Formes de pagament

El pagament s’ha de fer en efectiu en el moment de compromís o mitjançant transferència, i només si es domicilia el pagament es podrà realitzar posteriorment a l’aparició de l’anunci.

Format
L’anunci s’ha d’enviar amb la mida exacta, una resolució d’entre 150 i 300 píxels per centímetre i en format jpg.


Característiques de L’ACCENT

Tiratge i periodicitat
L’ACCENT és un periòdic quinzenal, gratuït i en català. El tiratge és de 5.000 exemplars i s’editen vint-i-quatre números cada any (no s’edita un número a l’agost i un altre al desembre).

Distribució
Actualment L’ACCENT compta amb 400 subscriptors individuals i 50 col·lectius. a més d’aquests, més de 100 locals de més de quaranta comarques dels Països Catalans reben L’ACCENT cada quinze dies per correu postal. A les grans ciutats és fa una distribució especial pels diferents barris i a les universitats. En total, L’ACCENT compta amb més de 400 punts de distribució als Països Catalans

Tarifes publicitat pàgina web
No hi ha tarifes fixes per a la publicitat a la pàgina web ja que encara s’hi està treballant per millorar el servei. Tanmateix, si n’esteu interessats us podem informar de les condicions.

Més informació

Adreça electrònica PROVISIONAL: laccent.cat@gmail.com
Telèfon: 616 07 33 28