Nit de solidaritat i contra la repressió a València
Una política lingüística d’embarbussament
Contra Daesh, l’Imperialisme i els seus còmplices
Nova Xarxa de Bus a Barcelona: De com vendre una retallada com una millora
Competències, incompetències i incompareixences
Crònica d’una sentència contra TMB i l’ICAM i una actuació inhumana contra un treballador
Ells, tu, jo. Som molts més que 27
L’esquerra independentista denuncia la impunitat policial i feixista durant el 9 d’Octubre
Arribarà el dematí, la nova novel·la de Joanjo Garcia
L’Ateneu Popular de Xàtiva presenta les “Nits baix del Castell” amb crítiques a l’obstruccionisme de l’Ajuntament