Les veritats fetes a mida són mentida
Jo no sóc racista però…