Què celebren a Sant Boi?
La fi del cicle estatutari i l’estratègia independentista