Cadena humana de suport als 8 condemnats per la protesta “Aturem el parlament”