[bar group="860×106"]

La Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït rebutja la contrareforma del PP

La Campanya reclama a la Generalitat de Catalunya i al Parlament del Principat l'elaboració d'una llei catalana que garanteixi els drets sexuals dels ciutadans

El Congrés dels Diputats espanyol va aprovar ahir la reforma de la llei de l’avortament de 2010, que impedeix que les dones menors d’edat interrompin l’embaràs sense el consentiment dels seus representants legals. La proposició, presentada pel Partit Popular, va superar el primer tràmit parlamentari per 184 vots a favor, 136 en contra i quatre abstencions. Davant d’aquesta aprovació, la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït referma el seu rebuig a la reforma i reforça la demanda que les dones puguin decidir allò que afecta el seu cos.

Desprotecció de les joves de 16 i 17 anys

La Campanya considera que la contrareforma de la Llei de l’Avortament reflecteix la voluntat del Partit Popular de desprotegir el col·lectiu de dones de 16 i 17 anys. Es basen en les estadístiques, que reflecteixen que els avortaments de noies d’aquestes edats només representen el 3,6% del total, i al mateix temps aquestes joves comuniquen als seus pares la voluntat d’avortar per voluntat pròpia. Segons les explicacions de la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït, la major part de les noies que no comuniquen la seva decisió als seus pares o representants legals, ho fan perquè pateixen situacions de violència ,desestructuració i desemparament familiar i així ho acrediten, diuen, els i les professionals que les atenen. Tot plegat es justifica, segons els impulsors de la campanya, per la voluntat del PP d’acontentar els sectors ultraconservadors de la societat espanyola.

Llei catalana

La Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït també exigeix a la Generalitat de Catalunya i al Parlament del Principat, l’elaboració d’una llei catalana que garanteixi els drets sexuals per a tota la població, i l’avortament lliure i gratuït per a les dones al Principat, tinguin l’edat que tinguin.

D’altra banda, la Campanya també reclama aspectes que, al seu entendre, han quedat incomplerts amb la llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, vigent des del 2010. Alguns d’aquests aspectes són la presència d’educació afectiva i sexual a les escoles, la possibilitat que tothom tingui accés gratuït a mètodes anticonceptius, una salut sexual plaent per una vida plena, i un avortament gratuït i garantit per la xarxa pública.


[bar group="860×106"]