[bar group="860×106"]

Canvi en la llei per accelerar encara més els desnonaments

stop desnonamentsL’Estat espanyol va engegar el passat 31 d’octubre una nova llei que agilitzarà les mesures processals per a un desnonament. Amb aquesta nova llei es redueix a la meitat el temps que abans es trigava en fer un desnonament. A partir d’ara el llogater (la persona que ha de pagar el lloguer) podrà ajornar el pagament del seu pis com a molt deu dies o bé l’haurà d’abandonar.

Aquesta modificació legal de la anomenada Normativa d’Enjudiciament Civil (NEC) fa que si passats aquests deu dies, el llogater no ha presentat cap al·legació, un secretari judicial pot establir directament la data per fer efectiu el desnonament, amb la sol•licitud prèvia del mateix propietari.

Amb la normativa anterior, abans de fer fora el llogater, el propietari havia d’anar a judici perquè se li reconegués el dret de recuperar el seu habitatge, cosa que feia que el llogater tingués més temps per poder buscar alguna solució al seu problema. Aquesta modificació de la NEC acaba de completar la anomenada Llei de Mesures de Foment i Agilització Processal del Lloguer i la Eficiència Energètica dels Edificis, la llei coneguda com a Llei del desnonament exprés, aprovada l’any 2009. Aquesta llei reduïa de dos a un mes el temps que havia de transcórrer fins que el propietari exigia per requeriment, el pagament del deute.

La resposta no s’ha fet esperar i des de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ja han tret un comunicat on d’entre altres coses diuen: “[…] crida l’atenció la incapacitat del legislador per intervenir en un mercat com el de l’habitatge, cada dia és més desigual i insegur, permetent l’acumulació de milions d’habitatges buits en mans de grans propietaris, immobiliàries i entitats financeres sense cap penalització, a la vegada que centenars de milers de famílies són desnonades sense dret a la tutela judicial efectiva i sense que l’administració disposi d’un parc públic d’habitatge en règim de lloguer social realment assequible on reallotjar les famílies afectades. Segons dades del 2011, cada dia es realitzen 178 desnonaments a l’estat espanyol.

La Llei del desnonament exprés i la nova norma d’agilització dels desnonaments suposen un despropòsit que, a més, vulnera les obligacions de l’estat espanyol en matèria de drets humans. Així, el Comitè de Drets Socials de Nacions Unides ha manifestat l’obligació dels poders públics que les polítiques econòmiques i d’habitatge prioritzin la satisfacció del dret a l’habitatge de les persones en major situació de vulnerabilitat. […]”


[bar group="860×106"]