La trilogia catalana d’en Casanovas arriba al tercer acte
El Camp de Ribesaltes
L’àrab del futur
20 anys de foc i fum
El llibre català del Kurdistan
Fotomuntatges contra les guerres imperialistes
Contra la domesticació del feminisme
Cinélatino 2015 a Tolosa, trobades solidàries
El bilingüisme mata
Històries del barri. Camins