“El nostre model no és còpia de ningú, és el fruit  del nostre procés”
Cuba, una illa que vol continuar sent rebel