El «terrorisme» segons l’Estat espanyol
Jo també sóc un violador
Violència
També a Setmana Santa és 8 de març
Els Joves del País Valencià (de Compromís) caricaturitzen la defensa del territori
En memòria de les víctimes del tràfic d’esclaus, adéu negrer!
Sobre el delicte polític
Crim i càstig: el Parlament, contra la independència
Redempció
De poc a res, el ’Procés’ ressuscita amb les eleccions colonials