[bar group="860×106"]

Creixen els desnonaments als Països Catalans

Segons l’informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales – Datos desde 2007 hasta segundo trimestre de 2014, elaborat pel Consejo Superior del Poder Judicial, s’ha produït un significatiu augment (4%) del nombre de desnonaments i execucions hipotecàries registrades als Països Catalans durant el primer semestre de l’any. La dada s’agreuja pel fet que en el que va d’any, els Països Catalans concentren gairebé la meitat (47,76%) dels desnonaments esdevinguts a l’Estat Espanyol.

Per territoris Catalunya (23,3%) i el País Valencià (15,5%) són les dues comunitats autònomes on més famílies han sigut expulsades de les seues llars per impagament de lloguer o hipoteca. Si atenem al nombre d’habitants, la situació també és crítica a les Illes Balears, perquè ha sumat el 8.96% dels desnonaments produïts a l’Estat Espanyol. En total el nombre de desnonaments a Catalunya, País Valencià i Balears, ha vorejat els 9.000 en aquests dos primers trimestres de 2014.

La desproporció entre la població i les execucions hipotecàries també és molt evident: els territoris dels Països Catalans (sense comptar la Franja i Catalunya Nord) concentren el 45,87% del total de l’Estat. En aquest apartat, Catalunya (21,8%) continua sent la primera comunitat autònoma, mentre que el País Valencià (18,9%) passa a ser la tercera, i les Illes Balears sumen el 5,17% del total. En total, les execucions hipotecàries als Països Catalans sota domini espanyol han sigut al voltant de 9.700. Una situació dramàtica denunciada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que ha assenyalat el fracàs de les mesures preses pel govern de l’Estat per aturar els desnonaments.


[bar group="860×106"]