Crònica d’una petita gran victòria sindical a l’hostaleria sabadellenca

Temps enrere, el fenomen dels Informers a facebook va saltar als mitjans de comunicació. De sobte, tothom parlava sobre aquestes pàgines que permeten explicar tot tipus de safareigs de forma anònima. L’assemblea de Sabadell d’Arran va decidir utilitzar aquesta mateixa eina per a combatre la precarietat laboral. Fer sindicalisme a les petites empreses, comerços o locals d’hostaleria ha estat sovint una activitat de risc. La precarietat associada a aquestes feines, la manca de força sindical organitzada i el tamany petit dels establiments feien molt difícil poder organitzar un moviment de protesta. Per això, l’anonimat que permetia una pàgina de facebook gestionada com a Informer era una primera eina per a denunciar condicions laborals precàries. L’altra eina era l’acció des de fora de l’empresa, organitzant un boicot. Aquesta era la plataforma que la COS Vallès estava començant a impulsar com una forma de resoldre alguns dels conflictes existents, i que va prendre el nom de Resposta Solidària. I va ser gràcies a l’Informer d’Arran i gràcies a l’acció de Resposta Solidària que el moviment de treballadors precaris ha pogut aconseguir una primera victòria a nivell local.

En aquesta pàgina de facebook a mitjans de desembre va arribar-hi una denúncia anònima que parlava de les deplorables condicions laborals en un cèntric restaurant de Sabadell. El cas va atraure l’atenció de Resposta Solidària. La denúncia de la situació laboral al restaurant Santamasa es va estendre per tot el centre de la ciutat, amb enganxines i octavetes que cridaven al boicot a l’establiment.

Contractes temporals, amb altes i baixes encadenades per evitar haver de pagar les vacances. Jornades maratonianes sense pausa per fer àpats i unes 8 hores extres sense remunerar a la setmana. Classificació professional molt per sota de la que veritablement desenvolupen els treballadors i una setmana de prova treballant sense cobrar. La situació laboral al restaurant denunciat era molt precària, però no era cap excepció; això mateix passava a la immensa majoria de restaurants del centre de la ciutat. De fet, els propietaris del restaurant, en la primera reunió mantinguda amb Resposta Solidària, es van estranyar del fet que la campanya només es dirigís en contra d’ells quan allò eren les condicions habituals en la majoria de restaurants.

Els propietaris del restaurant van anar a buscar Resposta Solidària per a intentar buscar una via de solució perquè la campanya de boicot al negoci va ser persistent durant diverses setmanes. Les enganxines per tot el centre de la ciutat i el repartiment d’octavetes a la porta del restaurant en moments de màxima afluència van arribar a dissuadir molts potencials clients del local. Es va parodiar una campanya de publicitat de l’establiment i es va arribar a ocupar el local en un moment de màxima afluència per a informar sobre la situació laborals dels treballadors.

Paral·lelament a la campanya, un treballador de l’establiment va aconseguir engrescar els companys per a iniciar un moviment de reivindicació de millores laborals als propietaris de l’establiment. La resposta dels empresaris a aquest intent d’organització dels treballadors fou la d’acomiadar el treballador que havia iniciat la denúncia de la situació. Malgrat això, la campanya de Resposta Solidària continuà i s’avisà els propietaris del restaurant que si no s’atenien a les reivindicacions laborals i es readmetia el treballador acomiadat, s’intensificaria el boicot.

L’acció continuada durant setmanes, i especialment durant el període nadalenc, havia malmès seriosament el prestigi de l’establiment. Potser per això, els propietaris del restaurant van cedir i van acceptar la plena reincorporació del treballador acomiadat, que es produí ahir dimecres. Aquesta reincorporació ha anat acompanyada de millores en les condicions de treball. Així, el restaurant ha eliminat el període de prova no remunerat, s’ha aplicat un complement de manutenció, s’han transformat la majoria de contractes de temporals a indefinits i s’ha adequat la categoria laboral al treball realitzat per cada treballador.