[bar group="860×106"]

D’esquena als moviments

L’experiència política demostra que la gestió de govern per part de certs partits “d’esquerra”  serveix  per a la desmobilització  i per fer que l’electorat s’empassi les polítiques continuïstes pròpies de la dreta econòmica.

No tenen el poder, perquè governen sense tenir cap dels poders fàctics i aquests, econòmics, empresarials, religiosos i militars són els que en realitat imposen els seus criteris. Potser les fan empassar de manera suavitzada en relació al que faria la dreta política, però amb concessions poc significatives, els projectes de la dreta real es concreten.

El poder fonamental de l’esquerra està en la seva base social que no gaudeix de més poder que el de la suma de persones amb mancances que esperen resoldre mitjançant l’accès al govern . Però sovint succeeix que allò que s’ha promès, que les lluites que s’han emprès, una vegada arribats els partits al govern,  es deixin de costat per tal de fer polítiques “possibles”, “realistes”.

Aquestes polítiques necessiten la desmobilització social, i una part s’aconsegueix situant a militants en les tasques laborals vinculades a la gestió de govern. Altres fent polítiques arbitràries de subvencions.

A Mallorca la lluita per salvar La Real empresa contra el PP va ser ofegada pels partits mitjançant cooptacions en la gestió de govern ; la lluita per la Memòria Històrica que qüestiona els judicis franquistes i introdueix elements de caràcter recuperador dels valors republicans i alternatius ha quedat devaluada mitjançant la canalització cap als valors políticament correctes  de la transició i de “reconciliació nacional” predicades per l’eurocomunisme.
El Pla de carreteres, redactat per gent imputada per corrupció i amb esmenes  de poca entitat s’aprovarà per part dels partits del Pacte girant l’esquena als moviments. Només algunes agrupacions locals del Bloc s’han mantingut al costat del GOB i l’Assemblea contra el Pla , tot i que la visualització d’aquesta política continuïsta  s’expressa de manera clara en la destrucció del territori entre Montuïri i Sant Joan (Pacte) , que enllaça amb la carretera PP-UM de Sant Joan a Sineu i que tendrà continuïtat cap a Llubí.

Esquitxats pels processos de corrupció dels  socis,  amb el vot dels quals governen, ERC i E.U. fan declaracions d’intencions al govern Antich per tal que es cessi a Miquel Nadal (UM) , conseller de turisme, després de ser imputat en un procés penal i que un jutge emetès un auto acusatori. Joves d’Esquerra Unida en operacions de propaganda es manifesten contra els corruptes, a la vegada socis de govern. Són operacions de propaganda, perquè governar amb la dreta regional (UM) només es pot fer a la manera d’UM, i aquesta no passa ni per l’esquerra, ni per la defensa del territori, ni per l’alliberament nacional.


[bar group="860×106"]