[bar group="860×106"]

Edward P. Thompson i La formació de la classe treballadora a Anglaterra

Aquest any es compleix el 25 aniversari de la mort d'E.P. Thompson, que va revolucionar la història social.

Escriptor, historiador, teòric d’una esquerra no dogmàtica, lluitador per la pau … Edward P. Thompson va ser tot això conjuntament, de manera que cap d’aquestes activitats s’explica si es prescindeix de les altres. La seva obra d’historiador, per exemple, només es pot entendre a la llum de la seva vida i de les seves idees polítiques.

Quant a la seva vida, em limitaré a reproduir algunes de les coses que ens va dir en ocasió d’una entrevista que li vam fer a Barcelona. “Procedeixo d’una família que estava al dia en el camp de la política internacional. El meu pare tenia connexions amb Nehru i altres dirigents del Congrés Nacional Indi; la meva mare les tenia amb el Líban, de manera que em vaig educar enmig d’un ambient que tenia plena consciència de l’imperialisme. Era massa jove per tenir una activitat política a l’època de la Guerra civil espanyola, però els meus amics grans, i els amics del meu germà, n’estaven profundament preocupats, de manera que en començar la Segona guerra mundial, quan tenia al voltant de quinze anys, era ja per disposició un antifeixista convençut, i van ser aquestes conviccions les que em van portar un o dos anys més tard al partit comunista “.

La influència familiar més important va ser la del seu germà gran, Frank, sobre qui s’ha publicat una nova biografia, A Very English Hero. Ingressat als 19 anys en el Partit Comunista, per la influència d’Iris Murdoch, Frank va participar en la Segona guerra mundial en el Servei Britànic d’Operacions Especials i va morir en estranyes circumstàncies a Bulgària al juny de 1944, als 24 anys d’edat. Edward va heretar de Frank un ideal de democràcia social antifeixista que pretenia construir un món nou a l’Europa de postguerra; un ideal que va sobreviure per breu temps abans que la guerra freda el liquidés.

Era una cosa semblant en esperit al que havia estat el Front Popular a l’Estat espanyol, reforçat per l’experiència de la resistència contra el feixisme. “Penso, deia Edward, que el 1945 hi havia una altra alternativa a la degeneració en dos bàndols que va produir la guerra freda”.

Després d’haver combatut a Itàlia, Edward va tornar a Anglaterra per dedicar-se a l’ensenyament d’adults: “Aní a ensenyar al Yorkshire, al nord, a Halifax. On no només vaig ensenyar, sinó que vaig aprendre molt. Aquest va ser un procés absolutament necessari, el d’aprendre de les meves classes: aprendre activitat política i una certa humilitat que l’intel·lectual necessita sempre. ”

“Em vaig comprometre amb el moviment de la pau d’aquell temps, sobretot durant la guerra de Corea (…), i vaig mantenir molta activitat en el Partit Comunista fins a 1956. En 1956 Dorothy -la seva esposa- i jo, amb altres historiadors i un grup d’amics vam crear un diari de discussió en el si del Partit Comunista britànic. Després de la insurrecció d’Hongria vam decidir que no tenia sentit continuar, i vam ser empesos a marxar pels propis dirigents “.

En aquells dies no pensava dedicar-se a la història. Fill i germà de poetes, es proposava desenvolupar una carrera literària. Fins que el 1955 va publicar William Morris: de romàntic a revolucionari, un llibre encara primari, que reescriuria completament anys després, i va descobrir accidentalment que volia convertir-se en historiador.

Va començar a treballar a la Universitat de Leeds, en els “extramurals”, els cursos d’extensió universitària oberts al públic aliè a la universitat, i va passar més endavant al Centre per a l’Estudi de la Història Social de la Universitat de Warwick. De fet mai va pretendre fer carrera acadèmica i mai va arribar a tenir una plaça fixa de funcionari universitari.

Quan va rebre l’encàrrec d’escriure un llibre sobre els orígens del moviment obrer britànic, que es publicaria en 1963 amb el títol de La formació de la classe obrera a Anglaterra, va decidir incorporar les experiències viscudes al Yorkshire, alhora que el que havia après en les converses amb els treballadors que li explicaven els records dels seus pares. Va saber, per exemple, que tot i que les lleis diguessin que estava prohibit que treballessin a les fàbriques els nens de menys de set anys, seguien fent-ho, de manera que, quan arribava a la fàbrica un inspector, posaven als nens en grans cistelles i els pujaven al sostre. La formació de la classe obrera a Anglaterra va resultar ser un llibre profundament innovador en el seu plantejament de la noció de classe com una relació, i en el seu interès pels mecanismes de formació d’una consciència col·lectiva, així com pel rebuig explícit d’entendre el marxisme com “un cos autosuficient de doctrina, complet i internament consistent, que es concreta en un conjunt d’escrits”: una doctrina que dóna totes les respostes i ens estalvia endinsar-nos en les complexitats del passat.

El seu treball en el terreny de la investigació històrica es va interrompre després de 1975, quan va iniciar un llarg compromís amb el moviment per la pau, lligat sobretot a les campanyes antinuclears, a les quals va dedicar, entre 1980 i 1985, una sèrie de llibres ( Opció zero, Les nostres llibertats i les nostres vides, La guerra de les galàxies …).

Mentre estava dedicat a aquestes activitats s’estava gestant a la universitat un canvi polític i cultural de la major importància. Van contribuir a això la frustració dels moviments esquerrans del 68 i el desengany davant l’aixafament de l’anomenada “primavera de Praga”, als quals molt aviat s’hi sumarien els efectes d’una crisi econòmica, iniciada amb l’alça dels preus del petroli en els anys setanta, i la pujada al poder de governs d’una dreta dura, com els de Margaret Thatcher i Ronald Reagan, entestats a liquidar la força dels sindicats i del moviment obrer.

Aquesta campanya contrarevolucionària, que es proposava combatre les idees avançades que havien inspirat els moviments dels anys seixanta, es va reflectir a la Gran Bretanya els esforços per transformar l’ensenyament de la història, eliminant qualsevol rastre de l’esplèndida tradició d’una història social progressista. La mateixa senyora Thatcher no va dubtar a expressar els seus objectius davant la Cambra dels Comuns: “En lloc d’ensenyar generalitats i grans temes, per què no tornem als vells bons temps en què s’aprenien de memòria els noms dels reis i les reines d’Anglaterra, les batalles, els fets i tots els gloriosos esdeveniments del nostre passat? “.

Com ha escrit Geoff Eley, el canvi que es va produir en l’instrumental teòric i metodològic dels historiadors va ser paral·lel a l’esgotament de les esperances polítiques de l’esquerra. El primer que es va enfonsar va ser una amalgama de fórmules que passaven fraudulentament per marxisme, encara que tenien poc a veure amb el que va escriure realment Marx, reduït aquí a unes quantes cites de textos canònics que s’utilitzaven per deduir totes les respostes, sense necessitat d’investigar la realitat.

El gir metodològic d’aquests anys havia portat al fet que s’oblidés al Thompson historiador, que quedava com el representant d’una vella forma d’escriure història, socialment compromesa. La seva reaparició amb Costums en comú (1991) inquietà al món acadèmic, sobretot per la fermesa amb què reafirmava els seus punts de vista, alhora que deixava en evidència a aquells vells companys que havien abandonat els principis per acomodar-se als nous temps.

Combatia, per exemple, la pretensió d’abandonar el vell lèxic derivat del conflicte social, amb termes com ‘feudal’, capitalista ‘o’ burgès ‘, per a reemplaçar-los per altres com ‘preindustrial’, ‘tradicional’ o ‘modernització’, que eren tan ambigus com els anteriors, però que servien per descriure un suposat “ordre sociològic autoregulat”, eliminant la idea mateixa de conflicte.

La mort de Thompson el 1993 es va produir quan encara no s’havien sedimentat les reaccions davant Costums en comú, sense donar temps a l’inici de la campanya que s’intuïa que anava a desencadenar-contra el llibre. Això explica el generós alleujament del món acadèmic, que es va afanyar a convertir-lo en un gran historiador que havia brillat en els anys seixanta i en els primers setanta, com a representant d’unes tendències historiogràfiques i uns projectes polítics de “socialisme humanista”, que haurien caducat completament. Acomiadaven així a un testimoni incòmode del seu passat, que hagués pogut retreure’ls el seu acomodament.

Un dels pocs que no havia renunciat a les seves velles idees ni havia fet penitència pel seu passat, Eric Hobsbawm, va saber reconèixer la grandesa d’un historiador que “tenia la capacitat de produir coses que eren qualitativament diferents de les que escrivíem els altres i que és impossible mesurar amb la mateixa escala. Animenem-lo simplement geni”.

Tornar avui a La formació de la classe obrera a Anglaterra ha de servir per recordar-nos, a partir dels orígens del moviment sindical, fins a quin punt va ser, i continua sent, necessària l’actuació col·lectiva per transformar les condicions de vida dels homes i les dones .

 

Josep Fontana. Historiador.

Text publicat en el número 3, de 2013, de la revista Sociologia Historica.  Traduït per L’Accent, el publiquem en motiu del 25 aniversari de la mort de E.P. Thompson.


[bar group="860×106"]