El 62% dels treballadors catalans són mileuristes

Diversos informes d’entitats públiques i privades publicats en els darrers mesos han deixat constància novament de la precarietat laboral i social d’àmplies capes de la nostra societat. Primer, l’Associació de Tècnics d’Hisenda ha fet públic un informe estatal on consta que arreu dels Països Catalans el 62% dels treballadors perceben salaris mileuristes, inferiors a 1.100 euros mensuals. Altres estudis han analitzat la realitat de l’economia submergida o de les treballadores immigrants.

Segons el detallat informe de Getsha, l’Associació de Tècnics d’Hisenda estatal, els territoris catalans amb més taxes de mileuristes són el País Valencià i les Illes Balears, amb un 65% cada un de treballadors amb sous inferiors a 1.100 euros mensuals, mentre que el Principat compta amb unes taxes menors, 55%, però amb un número absolut major de treballadors en aquesta situació, més de 2 milions i mig.

Una quarta part de l’economia és submergida
Un altre estudi, en aquest cas de la patronal estatal de la petita i mitjana empresa, PIMEC, afirma que el 23% del PIB de l’Estat espanyol és economia submergida, molt superior al 13% de mitjana que s’ha calculat al conjunt d’estats de la Unió Europea.

Segons càlculs del citat estudi, que compta amb el títol de “l’atur a Espanya i a les principals economies europees”, si l’economia submergida a l’Estat espanyol es reduís fins a les taxes mitjanes europees, del 13%, sortirien a la llum i es cotitzarien a la Seguretat Social 2,5 milions de llocs de treball.

L’estudi ha posat dades a una realitat que afecta àmplies capes dels treballadors especialment precaris, que no consten d’alta a la Seguretat Social i no formalitzen contractes de treball, i per tant no tenen dret a la pràctica ni a les prestacions d’atur, invalidesa o jubilació, a més de no gaudir dels drets a ser indemnitzats per fi de contracte o que es compleixi el Conveni Col·lectiu del sector, entre d’altres.

Dones immigrades
Aquesta mateixa setmana la Federació de Dones Progressistes ha presentat públicament un informe que posa de manifest que el 80% de les dones immigrants que viuen a l’Estat espanyol, tant legalment com irregular, presten els seus serveis com a treballadores de la llar, netejant o cuidant persones majors, nens o amb alguna dependència. Segons determina l’informe, aquestes feines “estan marcades per l’absència de contractes, la temporalitat i els salaris baixos”.

Les dades de l’informe contrasten amb els aportats pel Ministeri de Treball espanyol que determina que només el 20% de les dones afiliades a la Seguretat Social estaven inscrites al Règim Especial de les Treballadores de la Llar. En tot cas, fins i tot les dones afiliades a aquest règim especial de la Seguretat Social compten amb molts menys drets que els afiliats al règim general o ordinari, ja que perceben menys prestacions i no tenen dret que se’ls reconegui cap tipus d’accident de treball o malaltia professional.

L’Estat espanyol el més desigual de la UE
Finalment, un darrer informe, de l’Observatori Social d’Espanya, cita les xifres de l’Eurostat per determinar que l’Estat espanyol és el més desigual de tots els països de la Unió Europea, en base al Coeficient Gini, que mesura el grau de desigualtat en cada territori.

Aquest estudi es basa en la major diferència que es dóna a l’Estat espanyol entre el 20% de la població amb rentes més altes i el 20% amb rentes més baixes. Les dades oficials també determinen que a l’Estat espanyol l’edat mitja dels sectors benestants és fins a 10 anys superior a les classes treballadores, mentre que el promig de la Unió Europea és de 7 anys.