El banc que el 2012 va adquirir el privatitzat Túnel del Cadí, el ven per gairebé el triple

El banc que el 2012 va adquirir el privatitzat Túnel del Cadí, el ven per gairebé el triple

En la campanya de privatitzacions de 2012 de la Generalitat de Catalunya, es van posar a la venda algunes empreses públiques amb beneficis. Els túnels del Cadí i Vallvidrera, i Aigües Ter-Llobregat van ser algunes de les privatitzacions més significatives.

El banc brasiler BTG va ser un dels inversors que es va fer amb ATLL -33% de les participacions- i amb el Túnel del Cadí -65% de les participacions-. Dos anys després, es ven la seva participació a Túnel del Cadí, mentre que la seva participació a ATLL està en ple procés judicial, que pot acabar amb la Generalitat de Catalunya havent d’indemnitzar fortament a tots els implicats.

Aquesta amenaça jurídica és la que ha adduït BTG per justificar la venda de la seva part del Túnel del Cadí. Sigui aquest motiu més o menys cert, aquesta venda s’ha convertit en un autèntic negoci pel banc brasiler Un negoci que li reportava uns beneficis del 12% anuals i que, un cop tancada l’operació de venda, li reportarà un magnífic balanç. I és que malgrat que el muntant de l’operació havia de suposar uns ingressos per la Generalitat de 430 milions d’euros, el concurs va quedar desert en primera instància i es va adjudicar a través d’un procés negociat.

Segons la comptabilitat de BTG, aquest banc va pagar a la Generalitat 59,5 milions d’euros per quedar-se la concessió del túnel del Cadí. Ara, BTG ha venut la seva participaci per 146,45 milions d’euros. Unes dues vegades i mitja més.

El comprador ha estat el fons francès de capital risc Ardian, una spin off de la companyia financera i asseguradora AXA.