El banc que el 2012 va adquirir el privatitzat Túnel del Cadí, el ven per gairebé el triple

BTG v acomprar el 65% de la concessionària a la Generalitat de Catalunya per 59,5 milions d'euros i la ven dos anys més tard per 146,45 milions d'euros

En la campanya de privatitzacions de 2012 de la Generalitat de Catalunya, es van posar a la venda algunes empreses públiques amb beneficis. Els túnels del Cadí i Vallvidrera, i Aigües Ter-Llobregat van ser algunes de les privatitzacions més significatives.

El banc brasiler BTG va ser un dels inversors que es va fer amb ATLL -33% de les participacions- i amb el Túnel del Cadí -65% de les participacions-. Dos anys després, es ven la seva participació a Túnel del Cadí, mentre que la seva participació a ATLL està en ple procés judicial, que pot acabar amb la Generalitat de Catalunya havent d’indemnitzar fortament a tots els implicats.

Aquesta amenaça jurídica és la que ha adduït BTG per justificar la venda de la seva part del Túnel del Cadí. Sigui aquest motiu més o menys cert, aquesta venda s’ha convertit en un autèntic negoci pel banc brasiler Un negoci que li reportava uns beneficis del 12% anuals i que, un cop tancada l’operació de venda, li reportarà un magnífic balanç. I és que malgrat que el muntant de l’operació havia de suposar uns ingressos per la Generalitat de 430 milions d’euros, el concurs va quedar desert en primera instància i es va adjudicar a través d’un procés negociat.

Segons la comptabilitat de BTG, aquest banc va pagar a la Generalitat 59,5 milions d’euros per quedar-se la concessió del túnel del Cadí. Ara, BTG ha venut la seva participaci per 146,45 milions d’euros. Unes dues vegades i mitja més.

El comprador ha estat el fons francès de capital risc Ardian, una spin off de la companyia financera i asseguradora AXA.