El capitalisme voltor

El capitalisme voltor

Crítica de l’economista marxista Michael Roberts del recent èxit editorial “Vulture Capitalism“, de Grace Blakeley.

Grace Blakeley és una estrella mediàtica de l’ala més esquerra del laborisme britànic. És columnista del diari d’esquerres, Tribune, i una opinadora habitual en debats polítics a la radiodifusió, sovint l’única portaveu de l’esquerra que defensa alternatives socialistes.

El seu perfil i popularitat van portar el seu últim llibre, Stolen, directament al top 50 de tots els llibres d’Amazon. El seu nou llibre, titulat Vulture Capitalism: Corporate Crimes, Backdoor Bailouts and the Death of Freedom El capitalisme voltor: delictes corporatius, rescats per la porta del darrere i la mort de la llibertat (Bloomsbury 2024) ha assolit una popularitat encara més gran, ha estat catalogat com a llibre de no ficció per a dones de l’any i fins i tot ha fet la revista Glamour com a llibre imprescindible per als joves ‘fashionistes’.

El tema principal de Blakeley a Vulture Capitalism és desmentir el vell concepte de l’economia neoclàssica dominant que el capitalisme és un sistema de “lliure mercat” i competència. Si el capitalisme ha tingut mai “mercats lliures” i competència entre les empreses en la lluita per obtenir beneficis creats pel treball (i Blakeley dubta que n’hagi tingut mai), llavors certament ara no ho té. El capitalisme ara, argumenta, és realment una economia planificada, controlada per grans monopolis i recolzada per l’estat. Els monopolis planifiquen l’estratègia i la inversió conjuntament amb els governs; i les petites empreses i els treballadors han d’obeir:

“en realitat les economies capitalistes existents són sistemes híbrids, basats en un acurat equilibri entre mercats i planificació. No es tracta d’un error derivat de la implementació incompleta del capitalisme, o la seva corrupció per part d’una elit malvada i totpoderosa. És simplement la manera com funciona el capitalisme”

Entenc que això vol dir que els grans monopolis, les finances i l’Estat ara planifiquen el món i eviten l’impacte dels alts i baixos dels mercats (lliures o no), que ara són bàsicament irrellevants.

Com explica Blakeley, les forces del mercat no operen dins de les empreses. Ronald Coase va ser el principal l’economista que va descriure per primer cop com les empreses operen amb planificació interna. No hi ha mercats ni contractes entre seccions ni treballadors i directius dins de les empreses. La direcció fa els plans i els treballadors els apliquen. Però Blakeley argumenta que aquest mecanisme de planificació s’aplica ara a les relacions entre empreses, o almenys a les grans empreses “monopolístiques”.

“Les grans empreses són capaces, en una mesura significativa, d’ignorar la pressió exercida pel mercat i, en canvi, actuar per donar forma a les mateixes condicions del mercat”.

Si alguna cosa va malament i hi ha crisi, els grans monopolis i l’Estat treballen conjuntament per resoldre’ls, amb poc impacte sobre ells mateixos.

“Dins del capitalisme realment existent, un híbrid de mercats i planificació central, les institucions més grans i poderoses dels sectors públic i privat poden treballar juntes per salvar la seva pròpia pell. En lloc d’assumir les conseqüències de les crisis que han creat, aquests actors traslladen els costos de la seva cobdícia a aquells que tenen menys poder: els treballadors, especialment els de les parts més pobres del món… I els monopolis es combinen amb l’estat per resoldre aquestes crisis. “Cada crisi recent, des de la crisi financera fins a la pandèmia, passant per la crisi del cost de la vida, ha suposat un paper clau de l’estat en la resolució dels problemes d’acció col·lectiva del capital. I tot i que els capitalistes sovint s’han lamentat pel dolor que se’ls va infligir en aquell moment, sempre han sortit al capdavant”.

Blakeley argumenta que les crisis del capitalisme ja no es resolen amb el que Joseph Schumpeter (i Marx, d’altra banda) va anomenar “destrucció creativa”. Les crisis del capitalisme, és a dir, grans fallides que porten a la liquidació d’empreses; l’atur massiu i els cracs financers, s’han superat cada cop més gràcies a la “planificació” dels grans monopolis i de l’estat.

“L’evidència suggereix que els monopolis temporals de Schumpeter són cada cop més permanents. Per tant, les relacions dins de l’empresa no només es basen en l’autoritat més que en l’intercanvi de mercat, sinó que l’autoritat del cap també està relativament lliure de limitacions per la disciplina del mercat. Els caps són cada cop més capaços d’actuar com a planificadors potents dins del seu domini. I en fer-ho són capaços d’exercir un poder significatiu sobre la societat en el seu conjunt”.

A mi em sorgeixen dos dubtes sobre aquesta tesi. En primer lloc, encara que no hi hagi mercats ni competència dins de les empreses, estem realment dient que no hi ha competència entre les empreses sobre el repartiment dels beneficis explotats del treball dels treballadors? que els mercats (lliures o no) no exerceixen cap influència sobre l’acumulació capitalista?

Per començar, la competència a nivell internacional entre les empreses multinacionals és intensa: els càrtels no operen amb cap convicció en el comerç i la inversió internacionals. La guerra comercial i d’inversió entre els EUA i la Xina no és un bon exemple de planificació global. A més, l’impuls de beneficis en la producció capitalista porta a una recerca incessant per part de les empreses d’avantatges tecnològics sobre els rivals. Les empreses que semblen tenir un “monopoli” en un sector o mercat determinats estan sempre amenaçades de perdre aquesta hegemonia, i això també s’aplica a les empreses més grans. De fet, la competència tecnològica mai ha estat tan gran.

Això s’aplica a la competència tant dins de l’estat nacional com a nivell internacional. El 2020, la vida útil mitjana d’una empresa a l’índex Standard and Poor’s 500 era de poc més de 21 anys, en comparació amb els 32 anys del 1965. Hi ha una clara tendència a llarg termini de disminució de la longevitat corporativa pel que fa a les empreses de l’índex S&P 500, i s’espera que aquesta caigui encara més al llarg de la dècada de 2020. Blakeley recolza el seu argument amb proves del creixement del poder de mercat i de la concentració de monopolis que proporcionen estudis recents. Tanmateix, aquests estudis no són convincents, al meu entendre.

En segon lloc, si ara els monopolis i l’estat poden planificar i evitar les vicissituds del mercat, per què encara hi ha grans crisis en la producció capitalista a intervals regulars i recurrents? Al segle XXI hem viscut les dues crisis més grans de la història del capitalisme el 2008 i el 2020. El capitalisme les va evitar mitjançant la ‘planificació’?

Blakeley prescindeix de l’explicació marxista “desfasada” de les crisis que argumentava Marx, entre la rendibilitat del capital i la productivitat del treball que condueix a crisis regulars i recurrents d’inversió i producció. Per a Blakeley, el capitalisme pot evitar o, almenys, resoldre aquestes crisis mitjançant la “planificació” i obtenint ajuts de l’estat. Els monopolis poden evitar la “destrucció creativa” i poden continuar impulsant-se a costa de les petites empreses i la resta de nosaltres.

Per a Blakeley, les crisis sí que es produeixen, però ja no són els “resultats naturals ni dels mercats lliures sense restriccions ni dels treballadors sindicalitzats cobdiciosos” o pel que sembla de qualsevol contradicció econòmica inherent a l’acumulació capitalista. Ara les crisis resulten “de les decisions polítiques fetes pels estats i les corporacions en resposta als canvis de poder i riquesa que s’estaven produint aleshores a l’economia mundial. Naturalment, aquestes eleccions van tendir a consolidar l’statu quo i beneficiar els poderosos”. Però si ara les crisis són el resultat de les males decisions polítiques dels qui tenen el poder, llavors unes millors decisions podrien servir per mantenir el capitalisme no només lliure de mercats sinó també lliure de crisis. El capitalisme “planificat” pot funcionar si ja no hi ha falles inherents a la producció capitalista. Blakeley bàsicament ha ressuscitat la teoria del “capitalisme monopolista d’estat”, un antic terme soviètic/estalinista/maoista que argumenta que les crisis del capitalisme “competitiu” s’han acabat a costa de l’estancament. La democràcia ha estat substituïda pel poder de monopoli (suposant que hi hagi hagut mai una democràcia econòmica real).

Blakeley ens indica que ens adonem que, sota el capitalisme, els treballadors es consideren només abelles, obeint les ordres de la reina i els seus drons. Però “el que ens diferencia dels altres animals és la nostra capacitat de reimaginar i recrear el món que ens envolta. Com va escriure Marx, els éssers humans som arquitectes, no abelles”. Pel que sembla, hi va haver un moment en què els treballadors sí que van tenir veu en la planificació. Cito a Blakeley d’una entrevista recent sobre el seu llibre: “Així que la planificació va continuar com abans, al llarg de la història del capitalisme, però de ser entre de treballadors, caps i polítics, els treballadors van ser expulsats i només van ser caps i polítics els que va acabar planificant”. De debò? Els treballadors havien tingut veu en la planificació de les economies en una “època anterior al monopoli” i no sempre eren abelles? Si Blakeley vol dir que els sindicats havien estat més forts abans del període neoliberal i, per tant, podien exercir alguna influència en la planificació del monopoli o que els consells de treballadors alemanys podien fer-ho també, els que vam viure els anys seixanta i setanta sabem que no és així. .

La resposta de Blakeley a aquesta “mort de la llibertat” per als treballadors no és planificar per reemplaçar els mercats com dèiem els vells socialistes, sinó les empreses locals pròpietat dels treballadors. I Blakeley ens presenta un paquet d’exemples de quan els treballadors han desenvolupat les seves pròpies cooperatives i activitats autogestionades que demostren que és possible organitzar la societat sense mercats, sense Estat (i sense planificació?).

El millor exemple de Blakeley és el Pla Lucas dels anys setanta, que va veure els treballadors desenvolupar propostes per transformar un fabricant d’armes multinacional en una empresa social propietat dels treballadors. “El Pla Lucas va ser un document extraordinàriament ambiciós que desafiava els fonaments del capitalisme. En lloc d’una institució dissenyada per generar beneficis mitjançant la dominació del treball pel capital, els treballadors de Lucas Aerospace havien desenvolupat un model completament nou per a l’empresa, basat en la producció democràtica de mercaderies socialment útils. Era gairebé com si els treballadors mai haguessin necessitat de ser gestionats, com si fossin arquitectes creatius més que abelles obedients”.

I després hi va haver el ‘moviment de pressupostos participatius’ al Brasil, “en què els ciutadans han pres el control de la despesa pública amb resultats sorprenents”. Altres exemples es prenen d’Argentina i Xile. Blakeley conclou que “l’evidència és clara: quan doneu a la gent poder real, l’utilitzen per construir el socialisme”. Però l’evidència també és clara que tots aquests projectes imaginatius dels treballadors de l’àmbit local o bé s’han ensorrat; o han estat consumits pel capital (Lucas); o han continuat sense tenir cap efecte més ampli sobre el control capitalista de l’economia: els “pressuposts participatius” al Brasil han conduït a un Brasil socialista? Els projectes a l’Argentina han aturat la terrible sèrie de crisis econòmiques d’aquest país?

Blakeley n’és conscient, per descomptat: “sense reformes a l’estructura de les societats capitalistes, aquestes innovacions són obligades a ser petites. A menys que socialitzem i democratitzem la propietat dels recursos més importants de la societat, tret que dissolguem la divisió de classes entre el capital i el treball mateix, no hi pot haver una veritable democràcia”.

Blakeley demana amb raó la fi de les restriccions sindicals, una setmana laboral de quatre dies i els serveis bàsics universals. “Una proposta molt millor seria desmercantilitzar tot el que la gent necessita per sobreviure proporcionant un programa de serveis bàsics universals, en el qual tots els serveis essencials com l’assistència sanitària, l’educació (inclosa l’educació superior), l’atenció social i fins i tot l’alimentació, l’habitatge i el transport gratuït o a preus subvencionats. I assegurar-se que aquests serveis es governin de manera democràtica també ajudaria a construir la solidaritat social a nivell local, cosa que una RBU difícilment aconseguiria”. En efecte. Però, com es pot aconseguir qualsevol d’aquestes mesures necessàries en interès dels treballadors sense la propietat pública dels mitjans de producció? Com podem desmercantilitzar els serveis essencials sense la propietat pública de les empreses energètiques, els serveis de salut i educació de titularitat pública, el transport i les comunicacions de titularitat pública o la producció i distribució d’aliments bàsics?

Aquí, les propostes de Blakeley semblen molt primes. Citant un programa per al Regne Unit, vol nacionalitzar la “banca minorista”; i vol democratitzar el banc central. Això són finances. Però no veig cap exigència de nacionalització dels grans monopolis que Blakeley diu que controlen amb impunitat la nostra societat ara. Què passa amb les grans empreses de combustibles fòssils; les grans farmacèutiques (que es va beneficiar del COVID) o les grans empreses alimentàries (que es van beneficiar de l’espiral inflacionista)? Què passa amb les mega xarxes socials i les empreses tecnològiques que sumen bilions de beneficis? No haurien de ser de titularitat pública?

Pel que fa a l’economia mundial i al Sud global, Blakeley es refereix al que ella anomena “enfocament desarrollista” adoptat per alguns països on s’assumeix “que l’estat pot actuar com a força autònoma dins de la societat”. Per a ella, la Xina és un exemple on “el resultat ha estat la construcció d’un model de desenvolupament sorprenentment reeixit”. Però aquest èxit, diu Blakeley, només es va aconseguir amb l’explotació dels treballadors xinesos tal com succeeix al món ric: “Va ser precisament la capacitat dels planificadors xinesos de promoure el creixement econòmic alhora que suprimien les demandes dels treballadors el que va fonamentar el ‘miracle’ xinès.” Per tant, per a Blakeley, la Xina no és diferent de les economies “desearrollistes” del Japó o Corea.

Però això és així? A Occident, la “planificació monopolística estatal” no ha evitat les successives crisis econòmiques i ofereix un creixement econòmic i una inversió cada cop més lents, com al Japó i la resta del G7. Però la “planificació monopolística estatal” a la Xina ha provocat un creixement sense precedents sense cap caiguda com s’ha experimentat a Occident o en altres “economies emergents” com l’Índia o el Brasil. I contràriament a l’afirmació de Blakeley, la Xina ha aconseguit el creixement més ràpid dels salaris reals entre totes les grans economies. Només podem explicar aquest resultat diferent perquè hi ha una diferència: l’economia de la Xina es basa en una planificació d’inversions dirigida per l’estat que no dominen les empreses capitalistes i el mercat, a diferència d’Occident.

I prenem el tema del canvi climàtic i l’escalfament global. Segurament, és molt clar que els mercats i les solucions basades en els preus no poden fer front a la crisi climàtica. El que cal és una planificació global basada en la propietat pública de la indústria dels combustibles fòssils i la inversió pública a gran escala per part dels estats en cooperació. No es pot resoldre amb les empreses locals gestionades per treballadors.

Blakeley diu que “ampliar” la propietat pública de les empreses, ja sigui a nivell local o nacional, és “un altre element clau en la democratització de l’economia, perquè desafia el poder del capital sobre les inversions“. Però acabar amb el poder capitalista (monopolístic o no) mitjançant la propietat pública no és només “un altre element clau“, sinó l’element clau. Sense aquest, la planificació democràtica i el control per part dels treballadors de la seva economia i societat és impossible. Blakeley posa la “democràcia” abans que la propietat pública i la planificació: el carro abans que el cavall. Per viatjar cap al socialisme, necessitem tant el cavall com el carro junts.

El capitalisme no ha superat les crisis internacionals mitjançant la planificació monopolística estatal. Les crisis continuen produint-se a intervals regulars, causades per la contradicció entre l’esforç per obtenir més beneficis i la dificultat creixent de realitzar aquest benefici. Les crisis encara són inherents al procés d’acumulació capitalista i no el resultat de les “males decisions” fetes pels polítics que fan licitació dels monopolis. Només la fi del capital privat i la llei del valor mitjançant la propietat i la planificació públiques poden aturar aquestes crisis.

L’anàlisi de Blakeley del capitalisme modern com a “capitalisme planificat” és confusa. El lleopard capitalista que va sorgir com el mode de producció dominant a nivell mundial al segle XIX ha canviat realment les seves taques? El llibre anterior de Blakeley, Stolen, tenia el subtítol “com salvar el món de la financiarització“. – noteu: no el capitalisme com a tal sinó el capital financer.

I el títol d’aquest nou llibre també és confús. El nostre enemic aquesta vegada no és la “finançarització” sinó el “capitalisme voltor”. Però què és el capitalisme voltor? He cercat pel llibre per esbrinar-ho. No hi ha cap explicació d’aquest terme al llibre a part de fer referència breument als fons voltors d’inversió que pressionen els governs dels països pobres perquè paguin el deute. El terme capitalisme voltor sembla no tenir rellevància en el context del tema de Blakeley al llibre. Suposo que només era un títol de màrqueting intel·ligent imaginat pels editors. S’ha treballat en la venda del llibre; però no serveix per explicar res sobre el capitalisme del segle XXI.

*Article de l’economista marxista Michael Roberts, publicat el maig de 2024 al seu blog The Next Recesion. Traducció al català de L’Accent.