El preu dels estudis universitaris es multiplica en plena crisi

El preu dels graus universitaris ha augmentat a casa nostra per damunt de la mitjana estatal durant els anys de la crisi. Així ho reflecteix l’estudi La Universidad Española en Cifras 2013-2014, publicat per la conferència de rectors (CRUE). El treball, signat per Juan Hernández (Universidad de Jaén) i José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de València), mostra com els preus universitaris al Regne d’Espanya van ser, per al curs 2013-2014, de mitjana els quarts més alts d’Europa. Només el Regne Unit, Irlanda i Itàlia van estar per damunt dels 1.257 euros que de mitjana costa la matrícula estatal. S’afegeix a això que el muntant econòmic de les ajudes és el més baix d’aquests quatre estats i el percentatge d’alumnes amb ajudes és el tercer més baix del grup, amb només un de cada quatre alumnes.

Amb una mitjana de 2.094 euros, els estudis de Postgrau a l’Estat Espanyol són també els quarts més cars de tota Europa per darrere d’Irlanda, Regne Unit i Grècia.

Als Països Catalans (sense comptar amb la UPVP de Perpinyà, de la qual l’estudi no ofereix dades), per als més de 270.000 alumnes matriculats en centres propis universitaris, l’increment de les taxes ha estat superlatiu. Al Principat de Catalunya el preu mitjà de la matrícula ha augmentat fins els 2.011 euros, molt per damunt del nivell estatal. A Catalunya el cost de matriculació ha augmentat brutalment entre el 2008 i el 2013, un 158,4%. Al País Valencià, l’acreixement també ha estat enorme, d’un 93,9% en el mateix període. Mentre que les Illes Balears, la pujada de taxes ha estat del 33’3%. Així doncs, en el rànquing estatal d’aquest increment del que costa estudiar a la universitat, Catalunya ocupa la primera posició i el País Valencià la tercera, per darrere de Madrid (+117,3%). Les Illes Balears ocupen el vuitè lloc, amb un augment més semblant a la majoria de territoris autònoms.

En termes absoluts, el cost dels estudis superiors a Catalunya és a hores d’ara el més de l’Estat. El País Valencià ocupa el quart lloc, i les Illes Balears el vuitè. Si fem la mitjana ponderada -tenint en compte el nombre d’alumnes matriculats per al curs 2013 i 2014-, als Països Catalans el preu mitjà de la matricula és de 1618 euros i l’increment del cost dels estudis per al període 2008-2013 hauria estat d’un 123,5%. fillsobrers

Diferents estudis ens parlen de la correlació entre resultats acadèmics i nivell econòmic. Aquest classisme del sistema educatiu fa que molts joves de classe treballadora tinguen dificultats per accedir a la universitat. Si afegim el terrible augment dels preus de matrícula en els moments de major impacte de la crisi capitalista, podem concloure que el lema “la filla de l’obrera a la univeristat!” és més vigent que mai.