[bar group="860×106"]

El quart cinturó 18 mesos després

[L’ACCENT 142]

Un any i mig després de l´inici de les obres del quart cinturó, la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) segueix denunciant aquesta infraestructura que travessa les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. El passat 25 d´octubre un acte organitzat per membres d´aquesta campanya va demostrar la magnitud de l´impacte d´aquesta carretera sobre el patrimoni natural, cultural i paisatgístic de la zona afectada, com també de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.


Abans i després
L´acte va consistir en una acció molt simple alhora que efectiva: comparar diverses zones afectades per les obres de construcció amb espais per on hauria de passar la continuació d´aquesta autovia, amb l´objectiu de visualitzar la transformació radical del territori entre l´abans i el després. Segons els organitzadors, la comparació entre el paisatge que es pot veure actualment entre llocs construïts i d´altres on les obres no han començat posa de manifest l´amenaça real sota la que es troben els territoris afectats. A banda de la magnitud de la infraestructura, els ecologistes també denuncien “la poca cura en els detalls constructius, en la definició dels talussos, en el respecte als torrents, els abocaments de terres més enllà de les autoritzacions, etc”. Una altra iniciativa paral·lela és la d´incloure a la coneguda plana web Google Maps la possibilitat de fer un recorregut virtual pel que acabarà sent el quart cinturó un cop finalitzada la seva construcció.

En contra
Es tracta d´una infraestructura molt qüestionada per la societat civil des de l´inici del projecte, presentat l´any 1991. Actualment la Campanya Contra el Quart Cinturó agrupa gairebé 300 entitats veïnals, ecologistes, excursionistes i estudiantils, entre d´altres. Aquests col·lectius denuncien una carretera que no dóna resposta als problemes ni als reptes de mobilitat i sostenibilitat actuals, i que es basa en un model energètic encallat en el passat.


[bar group="860×106"]