El SEPC de la Universitat d'Alacant defensa el català amb unes jornades de normalització lingüística

El SEPC de nou va defensar el català a la Universitat d’Alacant (UA). Per segon any consecutiu el sindicat va organitzar les Jornades de Normalització Lingüística. L’objectiu fonamental va ser que el col·lectiu d’estudiants tinguera un coneixement més gran sobre la normalització lingüística. I així aconseguira eines per estar present en el procés de creació del Pla de Política Lingüística, que s’està gestant a la UA. En declaracions per a L’ACCENT un membre de l’assemblea del sindicat va afirmar: “Igual que l’any passat el resultat de les jornades ha sigut molt positiu, tant pel que fa a la participació com pel que fa al contingut”.

Les jornades van ser una aposta ferma del SEPC tenint en compte que un dels eixos de treball del sindicat és el foment del català arreu del país. El curs va acreditar a les persones participants a dos crèdits de lliure elecció (o 20 hores ICE) i la inscripció va ser gratuïta “potser per això l’assistència va ser molt concorreguda”, segons el membre del sindicat. Però des de l’organització estudiantil el que es va valorar com a més important és el fet que tota la gent que es va matricular a les jornades va participar molt activament en els tallers que es realitzaren i en els debats que s’originaren. Així, atenent a l’objectiu de les jornades, el militant del nucli del SEPC de la UA va expressar: “Pensem que les conclusions que s’han realitzat entre tota la gent que participava són una eina molt útil per a saber el grau d’acceptació del procés de normalització lingüística que permetrà millorar la situació del català als àmbits acadèmics de la UA”.

Situació complicada del català

Actualment la docència en català a la Universitat no arriba al 5%, i s’ha de descomptar la carrera de Filologia Catalana. A més a més, segons el nucli del SEPC de la UA, hi ha moltes assignatures que que consten com que s’ofereixen en català però després, a l’hora de fer la classe, ni els materials ni la docència són en català.

Algunes de les idees que van sorgir a les conclusions, van ser que la Universitat ha d’actuar com un vertader motor social. Per això per tal de defensar i potenciar el català, és necessari afrontar la normalització en els àmbits més prestigiosos. I, segons el SEPC, la Universitat és un dels punts claus. Altra de les conclusions fou la demanda d’un clima lingüístic de respecte i d’ús normal del català. “Si volem que la docència i la investigació es realitze també en català a la UA cal un campus que ho respecte i fomente”. Finalment, des del SEPC es va lloar la riquesa lingüística del nostre país i l’obligació de veure la normalització del valencià a la UA no com un problema sinó com una oportunitat per formar en el plurilingüisme.