[bar group="860×106"]

Es destapen les irregularitats a Ràdio Sabadell

L’alcalde de Sabadell acumula un nou problema. A les denúncies sobre irregularitats diverses en la seva gestió -reportades a L’ACCENT 168- ara s’hi sumen les denúncies sobre la situació laboral i jurídica a Ràdio Sabadell, l’emissora de propietat municipal.

Malgrat que aquesta emissora nasqué el 1933, després de diversos períodes, d’alts i baixos i de vinculació a diverses cadenes estatals, acabà desapareixent el 1995. Amb l’arribada de Bustos al poder el 1999, es plantejà la reobertura de la ràdio, ara ja de titularitat municipal. Les emissions començaren l’1 d’octubre de 2001.  

Les acusacions que Ràdio Sabadell és la corretja de transmissió de l’equip de govern es fonamenten en la forma amb què s’han designat els seus càrrecs directius. Tant el director com el gerent han estat nomenats directament mitjançant un decret d’alcaldia. Això incompleix l’article 33.1 de la Llei audiovisual de Catalunya, que marca que ha de ser el ple municipal qui aprovi els nomenaments. A més, el ple haurà de prendre en consideració un dictamen elaborat per un consell assessor respecte la idoneïtat de les persones proposades. En el cas de Ràdio Sabadell, ni els nomenaments els ha fet el ple municipal ni aquest consell assessor existeix.

Un altre dels elements que ha generat més polèmica ha estat el sou del director de l’emissora, que significa el 17% de la partida de despeses de personal dels pressupostos. Els 68.000 euros que cobra Marc Sabatés superen amb escreix el sou d’altres directors de ràdios locals de l’àrea metropolitana barcelonina com Terrassa o l’Hospitalet. Sabatés no és només el director més ben pagat d’una ràdio local al Principat, sinó que el seu sou és idèntic a un director general de la Generalitat. Amb tot, les audiències no acompanyen el fet que el sou del director sigui el més elevat de les ràdios del Principat. Ràdio Sabadell no apareix en cap rànquing d’audiències d’EGM.

El que és un misteri és el cost del programa de Carlos Fuentes. Aquest periodista, conegut per haver donat veu a les seves tertúlies a Canal Català a elements de l’ultradreta com Anglada, té una relació molt pròxima amb l’alcalde sabadellenc, qui afavorí decisivament que Canal Català obtingués una freqüència de TDT local fins i tot en detriment de PRISA. El programa d’aquest periodista, “Comença la festa”, està produït amb personal contractat pel propi Fuentes i aliè a l’emissora.

A l’altre costat, les denúncies sobre la situació laboral dels treballadors, que van esclatar la setmana passada a partir de les denúncies efectuades per afectats en un reportatge de Vilaweb Sabadell, indiquen l’existència d’un clima d’extrema precarietat impropi d’una empresa pública. Així, es denuncia que la majoria de treballadors tenen un contracte d’obres i serveis. Arran d’aquesta modalitat de contractació, denuncien que són acomiadats just abans del seu període de vacances i se’ls torna a contractar a la tornada, amb la qual cosa no tenen el mes de vacances remunerades que preveu la llei. Els treballadors que no tenen un contracte d’obres i serveis, estan obligats a fer-se autònoms, pagant-se les quotes de la seva butxaca i sense els drets socials associats al treball assalariat. Tant uns com els altres, denuncien que tenen sous inferiors als mil euros. Ni els contractes d’obra i serveis ni els salaris inframileuristes no priven aquests treballadors d’haver d’ocupar llocs de feina estructurals dins de l’empresa.

Fet i debatut, Ràdio Sabadell no té un conveni laboral propi. La voluntat de control del govern del PSOE sobre aquest mitjà arribà a l’extrem que la primera delegada de personal -pel sindicat UGT- era una afiliada al mateix partit, a més de ser la cap de Recursos Humans de l’emissora.


[bar group="860×106"]