Imatges de la vaga general als Països Catalans

Galeria d’imatges, en actualització al llarg de la jornada: