[bar group="860×106"]

La cacera de bruixes i altres lectures feministes

Silvia Federici, professora d’universitat a Nova York, es defineix al seu llibre Caliban y la bruja com a feminista, marxista i foucaultiana.

Centrat en la acumulació originària o primitiva del capital, el llibre situa la cacera de bruixes als segles VXI i XVII a Europa i al Nou Món (la qual va significar l’assassinat de centenars de milers de dones) com a fenomen tan important per a l’acumulació i el desenvolupament del capitalisme com la colonització i l’expropiació de terres al camperolat europeu.

L’acumulació originària del capital es va produir per: El treball d’esclaus i esclaves; l’èxode rural de camperoles i camperols per la pèrdua de terres que el capitalisme va expropiar; l’expropiació dels coneixements de cura a les dones i la cacera de bruixes -cal pensar que al segle XIV les dones controlaven la indústria de la seda i algunes eren mestres i cirurgianes-.

El proletariat sense terra que va ocasionar l´acumulació capitalista es va rebel·lar sota la forma dels moviments socials herètics (càtars, dulcinistes, albigesos, akelarres) en què les dones van tenir un rol molt important. Aquests moviment “herètics” qüestionaven el sistema dominant, la propietat privada i la monogàmia obligada de les dones.

La crisi econòmica de la segona meitat del segle XVI provocada per la crisi colonial i el genocidi amerindi que denunciava Bartolomé de Las Casas va provocar la violència contra les dones, per tal de controlar la seva capacitat de reproducció. La divisió sexual del treball, la diferència de poder a favor dels homes i l´ocultació de tot el treball reproductiu no remunerat, han permès al capitalisme augmentar la part no pagada del treball i per tant, el benefici del capital.

Calibán y la brujaés un llibre necessari per entendre la formació econòmica i social capitalista, així com per elaborar estratègies de contrapoder. Però des del meu punt de vista, cal completar-lo amb las lectures de Nekane Jurado i Samir Amin que expliquen com el model de producció y reproducció capitalista ha estat sempre imperialista. Igualment necessària és la lectura de Vandana Shiva per estudiar alternatives d’economia de subsistència no capitalista.

Recomano doncs, la lectura de El capitalismo senil de Samir Amin, Construir la independència de Nekane Jurado i Ecofeminismo de Vandana Shiva.


[bar group="860×106"]