La Conselleria valenciana ha perdut ja 18 sentències en el conflicte amb el títol de Filologia catalana

La Conselleria valenciana ha perdut ja 18 sentències en el conflicte amb el títol de Filologia catalana

Font de Mora

El TSJPV feia pública una altra resolució favorable a la capacitació del títol de Filologia catalana per tal d’acreditar coneixements de valencià a l’hora d’accedir a la funció pública docent. El sindicat valencià de l’ensenyament STEPV fou qui interposà aquesta volta el recurs que va provocar la sentència.

Amb aquesta són ja 18 les sentències contra l’actuació de la Conselleria, dos del Tribunal Suprem i setze del Tribunal Superior de Justícia de la País Valencià. Tanmateix, a hores d’ara el govern valencià encara no dóna compliment als mandats de les instàncies judicials.

Ahir el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) exposà l’última sentència que fa referència a la titulació de Llicenciatura en Filologia catalana en el procés d’oposició docent. El resultat va ser favorable a l’entitat que interposava el recurs, el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV). Açò vol dir que s’accepta, per dihuitena vegada, que el títol de Filologia catalana capacita en coneixements de valencià a les persones que es presenten a les oposicions públiques de docència al País Valencià. El conflicte agafa gravetat pel fet que l’única titulació de nivell superior que forma al personal docent en aquest nivell de valencià és Filologia catalana.

El TSJ (òrgan estatal) ja s’ha mostrat dues voltes en la mateixa línia que el TSJPV (institució autonòmica). El 15 de juliol la institució suprema espanyola va fer pública una sentència arran del recurs interposat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Atenent açò, la sentència actual afirma que “es tracta d’un fet idèntic als ja resolts pel TSJ” i considera que “no hi ha cap circumstància per la qual s’haja de revisar la doctrina” i es reafirma en les decisions que s’han pres amb anterioritat -favorables al reconeixement de Filologia catalana com a títol de formació en valencià.

Fins ara, i malgrat les sentències del TSJPV que dictaminaven el mateix, la Generalitat no havia acceptat el títol de Filologia catalana com a aval dels coneixements de valencià. La raó argüida per la Conselleria d’Educació era que la sentència no era del TSJ i que no era ferma. Com que ara ha estat ratificada per aquesta instància, el govern valencià es veu obligat a aplicar-la. En cas contrari, ACPV va afirmar que “s’interposaran accions penals contra els responsables de personal i conseller d’educació per possibles delictes de desobediència i prevaricació”.