La jubilació mínima baixarà de 600 a 350 euros

La jubilació mínima baixarà de 600 a 350 euros

zp caradura mentinder

El president espanyol Zapatero encara els seus darrers mesos decidit a aprovar les mesures més impopulars, sota els dictats d’uns mercats cada cop més exigents. I la darrera mesura afecta novament a les capes més baixes de la societat: actualment una persona que hagi cotitzat un mínim de 15 anys té dret a una prestació de jubilació, com a mínim, de 601’40 euros mensuals. Però a partir de l’1 de gener de 2013 la mateixa persona només tindrà garantida una prestació de pràcticament la meitat, 347,60 euros. La mesura es qualifica per ella mateixa.

Cobert d’un silenci mediàtic, el projecte de llei de reforma de la Seguretat Social continua la seva tramitació, lluny de les polèmiques inicials sobre l’augment de l’edat de jubilació de 65 a 67 anys. Passades les eleccions del 22 de maig, el govern espanyol està decidit a afrontar les més dures i impopulars mesures, i ha anunciat que al juny probablement finalitzi el termini de presentació d’esmenes de la reforma de la Seguretat Social, i augura l’aprovació de la norma en dos o tres mesos.

Però mentre en els parlamentaris van desenvolupant la lletra petita de la nova reforma, van apareixen noves i sorprenents retallades de drets, que poden reduir encara més les pensions mínimes a l’Estat espanyol. Cap mitjà se n’ha fet ressò, no fos cas que encara creixés més l’onada d’indignació.

Reduccions de la jubilació mínima

L’article 1.1 del projecte de llei que ha elaborat el govern de Rodríguez Zapatero, datat el 25 de març de 2011, i actualment en tramitació a les Corts espanyoles, determina que les prestacions mínimes de jubilació contributives (les de les persones que han cotitzat com a mínim 15 anys) s’igualaran als subsidis mínims no contributius, és a dir, de les persones que no han arribat a les cotitzacions mínimes.

L’actual legislació determina que els treballadors que hagin cotitzat com a mínim 15 anys gaudeixen d’unes mínimes quanties, a pesar de que el càlcul de la seva prestació sigui inferior. Amb el nou redactat de la norma en tràmit, aquestes quanties mínimes seran les mateixes que les dels treballadors que no hagin cotitzat. Dit i fet, i en paraules planeres, les prestacions es reduiran de 601’40 a 347,60 euros mensuals, amb unes pírriques quanties que en cap cas es pot pensar que arribin a donar cobertura a les mínimes despeses d’una persona, i resten a la meitat del ja molt reduït Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Retallada d’un 20%

El govern espanyol afirma no tenir marge de maniobra, i ja ha anunciat als mercats en les tribunes internacionals que la nova norma reduirà com a mínim un 20% de les prestacions, augmentant l’edat de jubilació a 67 anys, amb nous i restrictius càlculs de les quanties i amb l’augment important dels requisits per a la jubilació parcial.

En el context d’unes prestacions ínfimes, amb el 75% dels pensionistes sota els 1000 euros, i el 58% encara més baix, en el límit del salari mínim de 641,40 euros, el govern espanyol, amb el més que probable suport parlamentari de CiU i PP, està decidit ha reduir el que ja està sota mínims.

+ Ampliació tècnica-legal de l’article ‘La jubilació mínima baixarà de 600 a 350 euros’