La novena Trobada d’Estudiants dels Països Catalans se celebra el 5, 6, 7 i 8 d’abril a Burjassot

ixtepccartell
En pocs dies comença la Trobada d’Estudiants dels Països Catalans (TEPC). La TEPC se celebra per novena vegada al nostre país; enguany, a Burjassot (l’Horta). Aquest és un esdeveniment nacional organitzat pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i és l’espai formatiu (d’aprenentatge, reflexions, debat…) de totes les persones que volem construir el nostre projecte de sistema educatiu (entenent l’educació en la seua vessant pública, és a dir: l’ensenyament). A partir d’aquesta formació individual, passem a la creació comuna: el nostre projecte d’ensenyament és la Carta Catalana de l’Estudiantat (CCE). Aquest és el projecte més complex del SEPC però no per això, menys important. Fa anys li vam donar nom, però el contingut és un procés que hem d’anar creant i actualitzant, i en açò consisteix cada TEPC.
Per dur-ho a terme, partim del fet que l’Esquerra Independentista (EI) tenim el repte de construir l’alternativa social i nacional per als Països Catalans. Aquest procés té, en trets generals, dues fases diferenciades que es donen, i hem de fer que es donen, alhora: el desprestigi del model espanyolista i neoliberal actual i la construcció del model alternatiu.
La primera fase és més senzilla i la treballem cada dia fent visible allò que la resta fan invisible, ja siga per ignorància o per conveniència. El desprestigi d’un model fallit es fa tot sol, només cal que el malestar social que provoca se sàpiga canalitzar assenyalant els culpables, sabent on arrela el problema i com se l’ha d’atacar. Fer arribar aquest missatge al poble és el nostre repte en aquest sentit, una tasca relativament fàcil: tenim la raó, ens falten els mitjans de què disposen qui no la tenen per fer-la arribar a les masses.
La segona fase és més complicada: construir sempre és més difícil que tombar. Però precisament en això ens diferenciem d’aquells que només aspiren a entrar en els aparells de poder per fer únicament crítica; amb un projecte de “construcció” deliberadament ambigu. La lluita quotidiana, des de la base, ens dóna els mitjans per tal que aquesta construcció siga la que el poble requereix.
El SEPC, com a sectorial estudiantil de l’EI, tenim encomanada la construcció del projecte de sistema educatiu, com ja hem dit. No obstant, cal dir que és molt complicat, més bé impossible, construir una alternativa dins de projectes tan amples sense tindre’ls clarament delimitats, els quals ens impliquen a tota l’EI. Per això, hem de dir que aquesta Trobada transgredeix el que és pròpiament el nostre espai i tracta temes d’interès per al conjunt d’organitzacions que conformem l’Esquerra Independentista. Segurament els objectius finals els tenim clars, però com arribar a ells és un debat molt ample i que hem de tenir amb més freqüència. I aquest és el marc idoni. Enguany es treballaran els eixos antipatriarcal i català. Per això, només ens queda convidar-vos a vindre i participar-hi activament.

Comissió de la Trobada del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans