[bar group="860×106"]

La pobresa energètica mata més de 18 persones al dia

Als Països Catalans, cada hivern moren prematurament més de 18 persones al dia per causa de la pobresa energètica. Així es desprèn de l’estudi “Pobreza energética en España 2014” publicat recentment per l’Asociación de Ciencias Ambientales, l’estudi exclou les dades de la Catalunya NordEs calcula que cada hivern moren prematurament 2.200 persones per malalties associades a la baixa temperatura de la llar: asma, bronquitis, pulmonia, agreujament de cardiopaties o malalties respiratòries… i afecta sobretot les persones de major edat. Per territoris, s’estimen 1.200 morts per pobresa energètica a Catalunya, 800 al País Valencià i 200 a les Illes Balears.

Segons dades d’aquest estudi, la Taxa de Mortalitat Addicional a l’Hivern (TMAH) se situa en un 26% a les Balears, 23% al País Valencià i 21% a Catalunya. Als Països Catalans, L’ACCENT ha calculat una TMAH superior al 22%. No és gens estrany, als Països Catalans existeix un 18,3% de les llars que no poden sufragar una temperatura càlida durant els mesos d’hivern. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els paràmetres per fixar el llindar de pobresa oscil·len entre els 21º del saló i els 18º de la resta d’habitacions.

La incapacitat de mantenir una temperatura càlida durant l’hivern, és força més acusada al País Valencià (26%), significativa a Catalunya (17%), i més moderada a les Illes Balears (6%). Des de 2007 fins 2012, el percentatge de llars en aquesta situació ha crescut un 13,5% al País Valencià i un 4,5% a Catalunya. Un increment que possiblement es relaciona amb l’augment del preu de l’energia, que ha fet que el 15,4% de les llars dels Països Catalans destinen més del 10% dels seus ingressos al pagament d’aquests rebuts. Una situació que posa en moltes dificultats a les classes populars i fa que el 12% de les llars balears, el 8,5% de les catalunyeses i el 7,5% de les valencianes, presenten retards habituals en el pagament de les factures.2014-10-24-El-TC-suspèn-el-decret-de-pobresa-energètica-català

Cal afegir, que un recurs del govern espanyol fa que el Tribunal Constitucional mantinga en suspens el decret català contra la pobresa energètica. Aquest decret autonòmic prohibia a les elèctriques tallar la llum a les famílies que tingueren una situació de precarietat greu. El govern de Catalunya mira de compensar-ho amb l’articulació d’un fons de pobresa energètica que, però, no té  l’agilitat necessària per cobrir les necessitats de molta gent.

Tota aquesta precarietat contrasta amb els privilegis que gaudeixen les companyies energètiques a l’Estat Espanyol. L’últim exemple ha estat l’escandalosa indemnització de 1.350 milions d’euros, que ACS cobrarà amb motiu del fracàs i  la cancel·lació de l’anomenat projecte Castor. Una decisió que comportarà que cada usuari del gas haurà de pagar, en les factures dels propers 30 anys, un total de 630 euros a l’empresa. Aquest robatori encobert està molt relacionat amb l’enorme influència de l’oligarquia energètica sobre els governs espanyols del PSOE i el PP, i la resta de la denominada “casta” política. Un control polític que s’escenifica en les anomenades portes giratòries, que duu als dirigents polítics de les principals forces burgeses del règim a ingressar en els consells d’administració de les grans corporacions del sector de l’energia.

energetiques

Per aprofundir en el tema llegiu l’estudi: “Pobreza energética en España 2014”


[bar group="860×106"]