La presència d'altres territoris dels Països Catalans als Telenotícies de TV3 és “ridícula”

La presència d'altres territoris dels Països Catalans als Telenotícies de TV3 és “ridícula”

Un informe del nou portal Media.cat assenyala que només el 5,6% de les unitats informatives dels TN de TV3 amb un marc de referència català tracten territoris que no siguin el Principat. L’estudi revela que es tracta més la política espanyola que la catalana.

De cada 100 informacions dels Telenotícies de TV3 que tracten temes dels Països Catalans cinc no són del Principat. Aquest és un dels punts claus de l’estudi presentat pel nou portal Media.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils com a observatori crític dels mitjans. Els autors de l’estudi, Roger Palà i Armelle Ibáñez, consideren aquest percentatge “ridícul”.

De fet en el període analitzat es dedica més temps a informar sobre els Estats Units d’Amèrica, Itàlia i el Regne Unit que no pas el País Valencià i les Illes Balears. La Catalunya Nord i Andorra tenen una cobertura anecdòtica mentre que cap notícia tracta sobre la Franja.

Així mateix cal destacar que en aquests territoris es prioritza la informació esportiva sobre la política i cultural. El cas més flagrant és el de les Illes on un sol esportista, el tennista Rafa Nadal, rep vora el 75% de de l’atenció mediàtica de TV3.

S’obvien, en canvi, altres tipus d’informacions. A tall d’exemple, durant el període analitzat no es va informar sobre la negociació del finançament balear, l’aprovació del conveni de carreteres entre el Govern illenc i el Govern espanyol o l’aprovació del Pla de normalització lingüística de les Illes. Al País Valencià, no es va informar de conflictes laborals, com el de Ford o Altadis (amb ERO que afecten 1.100 i 300 treballadors respectivament), o la convocatòria de vaga general a l’ensenyament valencià.

El mateix estudi constata que es parla més de política espanyola (49%) que catalana (44%) mentre que les notícies d’economia catalana són minoritàries (45%) respecte la suma de les espanyoles i de la resta del món (55%).

>> Informe complet dels marcs de referència dels TN de TV3 (pdf)