La pressió de les ONG principatines fa que el Govern rectifique el pressupost destinat a cooperació

Després d’onze dies de reunions, comunicats i amenaces d’accions per part de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (FCONGD), el 17 de novembre el vicepresident Josep Lluís Carod-Rovira, responsable de Cooperació al Desenvolupament, anunciava que pujarà el pressupost destinat a aquesta partida pel 2010. Segons el vicepresident, es presentarà un esmena com a Tripartit per a augmentar la part de pressupostos dedicada a cooperació fins als nivells de l’any 2009 -enguany es destinaren 49 milions d’euros i pel 2010 es volien dedicar 39.

Tot començà amb l’aprovació dels pressupostos del Govern pel 2010 el 6 de novembre. En aquell text es reduïa la partida dedicada a cooperació internacional en més d’un 20%, comparada amb la dels darrers pressupostos. Davant d’açò, el 10 de novembre l’FCONGD es mostrà indignada i va encetar una ronda de reunions amb personalitats polítiques amb la intenció de pressionar per assolir un augment en la partida. Tres dies més tard i després de la negativa de Martí Carnicer i Vidal, secretari general d’Economia i Finances, l’FCONGD anunciava accions “reivindicatives per exigir una revisió dels pressupostos 2010”. Quatre dies més tard Carod-Rovira feia l’anunci de la modificació del pressupost.

Partida encara incompleta
El 1982, els partits polítics es comprometien en invertir el 0,7 dels ingressos propis incondicionats de la Generalitat per a la cooperació al desenvolupament en un termini “raonable però breu”. El 2001, amb la Llei de cooperació catalana, es promet per al 2010. Amb el Pacte del Tinell el 2003, s’assegura la consecució del 0,7 abans del 2007. Finalment, el darrer Pla director de la cooperació catalana preveia el 0,66% per al 2010 amb un total de 130 milions d’euros, aquests 130 milions s’han quedat en 49. La diferència són 81 milions d’euros menys, tot i que ho recull un text oficial i encara restaria un 0,04% per arribar a la promesa de l’any 1982 i 2003.