La privatització amenaça la salut del sistema sanitari

Copagament dels medicaments per a pensionistes i de serveis generals per al conjunt de la població són les principals mesures liberalitzadores que, des de fa dues dècades, intenten laminar la sanitat pública al nostre país.

Llegiu els diversos articles que conformen aquest monogràfic de L’ACCENT:

>> L’amenaça del copagament (o repagament)

>> L’aplicació silenciosa de l’informe Abril anys després

>> Incompliments de la borsa de sanitat, precarietat del personal eventual